NVIDIA GeForce RTX 4080 و RTX 4070 تخمین های اولیه عملکرد 3DMark را دریافت می کنند

RTX 4080، TSE > 15000،
RTX 4070، TSE ~ 10000.
این امتیازات بر اساس مشخصاتی است که قبلاً ذکر کردم.
راستش هنوز کاملاً مطمئن نیست به جز RTX 4090. خوب، من اهمیتی نمی دهم.

لطفا توجه داشته باشید که این پست با عنوان a برچسب گذاری شده است شایعه.

عملکرد NVIDIA RTX 4090/4080/4070 3DMark

این بار، Kopite عملکرد مدل‌های RTX 4080 و RTX 4070 را فاش می‌کند، هر دوی این مدل‌ها پس از عرضه RTX 4090 در اوایل سه‌ماهه چهارم انتظار می‌رود. وی خاطرنشان کرد که این امتیازات بر اساس مشخصات ذکر شده قبلی است که در این مورد به معنای GPU AD103 با 10240 هسته CUDA برای RTX 4080 و AD104 GPU با 7168 هسته CUDA برای RTX 4070 است.

منبع: @kopite7kimiمنبع

محمدصادق مجدی

majdi.ir

محمدصادق مجدی هستم عاشق سخت افزار کامپیوتر