گزارش شده است که اینتل روی “Raptor Lake Refresh” کار می کند، AMD Ryzen 7000X3D ممکن است به 8 هسته محدود شود (در حال حاضر)

به خواندن ادامه دهید: گزارش شده است که اینتل بر روی “Raptor Lake Refresh” کار می کند، AMD Ryzen 7000X3D ممکن است به 8 هسته محدود شود (در حال حاضر)منبع

محمدصادق مجدی

majdi.ir

محمدصادق مجدی هستم عاشق سخت افزار کامپیوتر