کارت‌های گرافیک NVIDIA GeForce RTX 4060 غیر Ti ممکن است زودتر (پایان ژوئن) عرضه شوند.

– MEGAsizeGPU (@Zed__Wang) 11 ژوئن 2023

منبع

پایان ماه ژوئن

GeForce RTX 4060 ظاهرا زودتر راه اندازی می شود

محمدصادق مجدی

majdi.ir

محمدصادق مجدی هستم عاشق سخت افزار کامپیوتر