(درایور) INTEL Arc Graphics Driver 31.0.101.3802پشتیبانی Intel® Game On Driver در Intel® Arc™ A-series Graphics برای: Sonic Frontiers Marvels Spiderman: Miles Morales Call of Duty: Warzone 2.0 Dysterra Game در مقایسه با درایور نرم افزار Intel® 31.0.101.3490 در Intel® Arc™ A770 Graphics محصولات برای: کر تا 3٪ با استفاده از 1440p با تنظیمات Epic. Dirt 5 تا 8% با استفاده از 1440p با تنظیمات Ultra High. Far Cry 6 تا 3٪ با استفاده از 1080p با تنظیمات از پیش تعیین شده Ultra. تا 3٪ با استفاده از 1440p با تنظیمات از پیش تعیین شده Ultra. Forza Horizon 5 تا 3% با استفاده از 1080p با تنظیمات Extreme. تا 3٪ با استفاده از 1440p با تنظیمات از پیش تعیین شده بالا ….

به خواندن ادامه دهید: (درایور) INTEL Arc Graphics Driver 31.0.101.3802منبع

محمدصادق مجدی

majdi.ir

محمدصادق مجدی هستم عاشق سخت افزار کامپیوتر