خلاصه بررسی CPU دسکتاپ غیر X AMD Ryzen 7900/7700/7600AMD Ryzen 7000 Zen4 در 65 وات آزمایش شد امروز، AMD تحریم آزمایش‌های CPU 65 واتی Ryzen 7000 را لغو می‌کند. نظرات AMD Ryzen 7000 Media CPU AMD Model 4Gamer Ryzen 9 7900, Ryzen 7 7700, Ryzen 5 7600 AnandTech Ryzen 9 7900, Ryzen 7 7700, Ryzen 5 7600 Ryzen 7600, Ryzen 5 7600 Benchmark 7000, Ryzen 5 7600, Ryzen 5 7600 Benchmark 7000 5 7600 Cowcotland Ryzen 9 7900, Ryzen 7 7700, Ryzen 5 7600 Digital Foundry / Eurogamer Ryzen 5 7600 El Chapuzas Informatico Ryzen 9 7900, Ryzen 7 7700 Ryzen 7700, Ryzen 7700, Ryzen 7700, Ryzen 7700, Ryzen 500

به خواندن ادامه دهید: خلاصه بررسی CPU دسکتاپ غیر X AMD Ryzen 7900/7700/7600منبع

محمدصادق مجدی

majdi.ir

محمدصادق مجدی هستم عاشق سخت افزار کامپیوتر