اینتل پشتیبانی گرافیکی یکپارچه نسل ششم و دهم Core را به شاخه قدیمی منتقل می کند

با انتقال سری هسته های ششم به دهم به شعبه قدیمی، کاربران ممکن است به روز رسانی های درایور کمتری را مشاهده کنند. اینتل همچنان باید اصلاحات مهمی را منتشر کند، به‌خصوص اگر اشکالات یا نگرانی‌های امنیتی حیاتی وجود داشته باشد که می‌توانند با نرم‌افزار رفع شوند.

با شروع درایورهای 31.0.101.3222، اینتل تصمیم گرفت که زمان آن رسیده است که پشتیبانی از CPU Comet Lake، Kaby Lake و Skylake را به شعبه قدیمی منتقل کند. اینها درایورهای راه حل های گرافیکی یکپارچه هستند.

اینتل درایورهای گرافیک خود را حتی بیشتر تقسیم می کند.

اینتل گرافیک های یکپارچه قدیمی را به مدل نرم افزاری قدیمی منتقل می کند

اینتل اکنون دو سری درایور اصلی را برای سری های 11th/12th Core و DG1 و همچنین برای پردازنده های گرافیکی Arc و 12th Gene به طور جداگانه ارائه می دهد. در گزارش‌های آتی خود بر روی شاخه Arc تمرکز خواهیم کرد. امیدواریم اینتل راهی برای ادغام همه شعبه ها و جلوگیری از سردرگمی مشتریان با شعب منسوخ و گیج کننده پیدا کند.

منبع: اینتل

منبع

درایور Intel “2111” برای iGPUهای قدیمی، منبع: Intel

محمدصادق مجدی

majdi.ir

محمدصادق مجدی هستم عاشق سخت افزار کامپیوتر