از 0 تا 100 طراحی مسجد و ساخت مسجد اویم شاهانه | elitarchgroup

از 0 تا 100 طراحی مسجد و ساخت مسجد اویم شاهانه | elitarchgroup

۷ – در اجرای سازه های فلزی ، اجرای شاخک گذاری و ایجاد اتصالات لازم برای کلاف سازی و اصول زیر بندی نماها با دقت و بر اساس اصول انجام شود پله مدرن . ۳ – سعی شود که تلفیقی مناسب بین طرح معماری و اندازه های محاسباتی به وجود آید تا طرح جامع معماری و اساس سازه ای با هماهنگی کامل رعایت شود . بدین منظور مشاوره و ارتباط بسیار نزدیک طراح و محاسب ضروری است .

  • همچنین می توان با ساختن جداره ای سبک و با ضخامت بسیار کم و مقاوم با فاصله ای از اسکلت و استخوان بندی از بنا و با اتصالات مقاوم و کلاف پوششی کاذب به وجود آورد .
  • با توجه ضوابط طراحی مساجد ، فضاهایی که در ارتباط مستقیم با فضاهای اصلی (صحن و شبستان) می باشد فضاهای جانبی نامیده میشوند.
  • این پروژه بر مبنای جنبش و سبک معماری فراکتال طراحی شده که در تعریف تماشای یک اثر از مقیاسی کوچک به بزرگ می باشد.
  • ۱-۱ در صورت قیول مسجد به عنوان عنصری که حتما حضور خواهد داشت باید با طراحی دقیق آن و ارتباط فیزیکی و بصری کافی با تاتر از تاثیر مخرب ان بر تاتر شهر جلوگیری شود .
  • ۶- مکان مسجد بهتر است در محیط‌های خوش آب و هوا و شاخص شهری باشد.
  • بدین منظور، در ابتدا دسته بندی جامعی از راه های ورود نور روز در بناهای مذهبی سنتی مطرح شده و سپس با ثبت مشاهدات میدانی از طریق سامانه های گردشگری مجازی و کاوش در منابع کتابخانه ای، به احصای تکنیک های نور روز در بناهای مذکور و مقایسه آنها پرداخته شده است.

معماری اسلامی-ایرانی که در قالب طراحی و ساخت مساجد باشکوهی چون مسجد جامع یزد، اصفهان و شیراز رخنمود می‌کنند، توسط معماران برجسته نه تنها جهان اسلام بلکه معماران غربی نیز مورد ستایش و الهام قرار گرفته‌اند. سقف این مسجد مدرن در فضای داخلی به شکل مجسمه مانند طراحی شده که با تاثیر پذیری از معماری سنتی مساجد اسلامی با الگوی مقرنس طراحی شده است. که با 102 فرم بتنی شکل با اختلاف قطر 30 میلی متری آهیانه مسجد را تشکیل داده است. فرم و حجم مدرن این مسجد از بیرون شبیه به یک دانشکده آموزشی مذهبی است که با حضور نمازگزاران در داخل عنوان مسجد را بیشتر نمود می کند. با توجه ضوابط طراحی مساجد اولین نکات برای اقامه نماز ، تشخیص جهت قبله است برای ایستادن به سمت آن ، از این رو فضای شبستان لازم است در نشان دادن سمت قبله خوانا باشد . این امر مهم از طریق عنصر شاخص محراب در دیواره سمت قبله تامین می گردد .

زمان قرعه کشی ایران خودرو ۱۴۰۲

زمین مسد بایستی در مرکز تقسیمات چهارگانه قرار بگیرد و دارای قابلیت دسترسی سهل و آسان باشد. زمین در مجاورت کاربریهای خطرناک از جمله صنایع اشتعالزا و پمپ بنزین نباشد. طراحی و ساخت مسجد باید کاملا براساس آمیزه‌های معماری اسلامی باشد و القای سبکهای غربی در طراحی مسجد، حرام است.

مساجد شهری

در پایان تحقیق نیز، بر اساس نتایج حاصله، ابزار ارزیابی مسجد طراز انقلاب پیشنهاد گردید. تیم معماران فضای نمازگزاران را به شکل عمدی دور از سایر ساختمان های اجتماعی مسجد طراحی نموده اند. ورودی مسجد از طریق حیاط اول به واسطه عرصه وضو خانه، فضای نمازگزاران زن و مرد را تفکیک کرده تا یکی از عملکرد ها پیشخوانی برای ورود به فضای نماز و دعا باشد. زمانی که نمازگزاران مرد به مسجد نزدیک می شوند، وارد وضو خانه مثلثی شکل در سطح همکف شده که قبل از سایه بان در سالن اصلی قرار گرفته است. اما نمازگزاران زن از سمت چپ حیاط و زیر منار اصلی وارد می شوند که به طبقه اول و دوم منتهی شده و از کنار گالری مسجد عبور می کند. مسجد الغدیر جزو این دسته از بناهاست که با توجه به اسلوب های مورد توجه در معماری اسلامی و تکنولوژی مدرن در نواحی شمالی شهر تهران با طرح جهانگیر مظلوم یزدی بین سالهای 1355 و 1356 خورشیدی ساخته شده است.

محمدصادق مجدی

majdi.ir

محمدصادق مجدی هستم عاشق سخت افزار کامپیوتر